Wijziging regelgeving UBO

Als gevolg van Europese regels is sprake van nieuwe regelgeving met betrekking tot de UBO, ofwel Ultimate Beneficial Owner. Deze nieuwe regelgeving heeft als doel om financieel-economische criminaliteit tegen te gaan. Vanaf 27 september 2020 hebben organisaties de verplichting tot registratie van de UBO in het UBO-register. Er is een overgangsperiode voor bestaande organisaties, uiterlijk 27 maart 2022 dienen organisaties hun UBO te registreren.

Wat is een UBO?
UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner en is de uiteindelijke belanghebbende van de organisatie. Het gaat om personen die de uiteindelijke eigenaar van de organisatie zijn of de uiteindelijke zeggenschap over de organisatie hebben.

 

Voor welke organisaties geldt deze verplichting?

Verplicht voor:

·         (niet-beursgenoteerde) bv's en nv's

·         Overige rechtspersonen: stichtingen, UBO-plichtige verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties 

·         Personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen

·         Rederijen

·         Europese naamloze vennootschappen

·         Europese coöperatieve vennootschappen

·         Europees economische samenwerkingsverbanden

·         Kerkgenootschappen

 

Niet verplicht voor:

·         Beursgenoteerde vennootschappen

·         Eenmanszaken

·         Publiekrechtelijke rechtspersonen

·         Vereniging van eigenaars

·         Enkele historische rechtspersonen

Hoe werkt het UBO-register?

Hoe kunnen wij je helpen?
Wil je meer weten wat voor impact dit heeft voor je organisatie, welke acties je moet ondernemen of wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met een van onze medewerkers.
 
Wij kunnen je bijstaan bij vragen over de nieuwe verplichtingen die door het wetsvoorstel worden opgelegd. Wij kunnen je onder andere helpen met het UBO-identificatieproces, met het registreren of wijzigen van UBO-informatie in het UBO-register evenals het verzoek aan de Kamer van Koophandel tot het afschermen van UBO-informatie.

Door Ellen van Velzen MSc op 10/11/2020

Overige nieuwsartikelen