Werktijdverkorting inzake Corona

Organisaties die door het coronavirus tijdelijk minder werk voor hun werknemers hebben, vallen voortaan onder de regeling werktijdverkorting.

De regeling is bedoeld voor organisaties die vanwege buitengewone omstandigheden tijdelijk de werktijd van hun werknemers moeten verkorten.

Voor de niet-gewerkte uren kunt u bij UWV een tijdelijke uitkering op basis van de Werkloosheidswet voor uw werknemers aanvragen.

De regeling werktijdverkorting heeft betrekking op bijzondere situaties die niet onder het normale ondernemingsrisico vallen, zoals een brand of overstroming. Het kabinet heeft ook het coronavirus aangemerkt als buitengewone omstandigheid.

Komt u in aanmerking voor werktijdverkorting ( u heeft minimaal twee weken tot maximaal 24 weken minstens 20% minder werk), dan vraagt u voor werknemers een WW-uitkering aan voor de uren die zij niet werken. UWV betaalt de uitkeringen achteraf aan u uit.

Meestal betaalt de werkgever het volledige loon door aan de werknemer. Dit is afhankelijk van de afspraken uit de cao of arbeidsovereenkomst.

Zie onderstaande link voor meer informatie en het aanvragen van een vergunning;

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel

Na het verkrijgen van de vergunning, moet u de werktijdverkorting nog wel aanmelden bij het UWV: 

https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/melden-werktijdverkorting.aspx

Wanneer u hier vragen over heeft of meer over wilt weten, neem dan gerust contact op met de Salarisadministratie (salaris@amace.nl of 070-3926000).

Overige nieuwsartikelen