Update Corona-crisis

Het kabinet heeft gisteravond besloten om vanwege het coronavirus aanvullende economische maatregelen te nemen om banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Deze maatregelen komen als vervolg op de maatregelen die het kabinet al eerder nam om ondernemers die worden getroffen door het coronavirus waar mogelijk tegemoet te komen.
 
Voor al onze relaties zullen wij inventariseren welke maatregelen van toepassing kunnen zijn en wij zullen jullie de komende dagen bellen om de van toepassing zijnde regelingen te bespreken. Wij stemmen dan met elkaar af op welke regeling een beroep gedaan kan worden en welke informatie daarvoor nodig is. Op dit moment zijn nog niet alle regelingen opengesteld en is nog niet voor alle maatregelen bekend via welk kanaal een aanvraag ingediend moet worden. Wij volgen de ontwikkelingen continue.
 
Zodra er meer bekend is over de openstelling van de regelingen, zullen wij jullie uiteraard informeren.

Door drs. Arlo van der Meer RA RV op 18/03/2020

Overige nieuwsartikelen