Update corona: aanvulling op derde steunmaatregel

De gevolgen van de huidige opleving van het coronavirus en de daardoor getroffen maatregelen hebben flinke gevolgen voor de economie. Het kabinet heeft het derde steunpakket verder aangepast om getroffen ondernemers door deze crisis heen te helpen. Ze stellen extra geld beschikbaar voor ondernemers, zo krijgt de horeca een eenmalige subsidie op aangelegde en nu onbruikbare voorraad. Ook komen meer sectoren in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Daarnaast worden er ook steunmaatregelen opgezet om de evenementenbranche te helpen, die vaak een groot deel van de jaaromzet in de zomermaanden verdient.

Het derde steunpakket is zo ontworpen dat het gebruik ervan meebeweegt met omzetverlies. Kort gezegd: hoe meer omzetverlies, hoe meer steun. Ook biedt het pakket ruimte aan mensen en bedrijven om zich aan te passen aan een nieuwe situatie en is het waar nodig een steun in de rug.
De maatregelen zijn een aanvulling op dat derde steunpakket. Wij zullen de maatregelen voor onze relaties zoveel als mogelijk in overleg aanvragen. 


Tijdelijke verbreding TVL

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is bedoeld om ondernemers te helpen met het betalen van hun vaste lasten, zoals huur, terwijl er veel minder geld wordt verdiend. Tot nu was de TVL beperkt tot een aantal sectoren, maar het kabinet heeft besloten om de TVL tijdelijk open te stellen voor alle sectoren. Bedrijven kunnen vanaf medio november een aanvraag indienen.

Subsidie voorraad- en aanpassingskosten

Voor alle horecaondernemers die hebben geïnvesteerd om in de winter op een veilige manier open te kunnen blijven of voorraden hebben aangelegd die door de tijdelijke sluiting niet meer te gebruiken is kan een eenmalige subsidie worden aangevraagd. Het kabinet geeft, bovenop de TVL, een eenmalige subsidie om deze gemaakte kosten te compenseren, van circa 2,75 procent van de omzetderving, gemiddeld € 2.500. Ondernemers kunnen de subsidie vanaf medio november aanvragen via de TVL-aanvraag. 

Evenementen

Door de corona-maatregelen zijn veel evenementen, zoals muziekfestivals en kermissen, niet doorgegaan. Bedrijven en leveranciers in de evenementenindustrie zijn voor hun omzet grotendeels afhankelijk van de zomermaanden. Die schommeling in omzet kan zorgen voor een vertekend beeld bij de berekening van de TVL. Het kabinet komt met een eenmalige extra vergoeding die gebaseerd is op de TVL-vergoeding van de zomer. Het gaat naar verwachting om 800 evenementenondernemers, die gemiddeld zo’n € 14.000 krijgen. 

Time-out arrangement (TOA)

Het eerder aangekondigde Time Out Arrangement krijgt verdere vorm. Het TOA helpt ondernemers om de mogelijkheden te benutten die de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) straks aan hun biedt. Hierdoor komen akkoorden met schuldeisers gemakkelijker tot stand. Dat helpt ondernemers om tijdelijk in een soort winterslaap te gaan en levensvatbare bedrijven om niet onnodig failliet te hoeven gaan. Ondernemers kunnen nu al met hun schuldeisers om de tafel om dit direct na 1 januari 2021 te formaliseren. Verdere uitwerking van het TOA volgt.

(Tijdelijke) banen

Het kabinet onderzoekt of (tijdelijke) banen voor crisisondersteuning zwaarbelaste sectoren verlichting kunnen bieden, terwijl zo tegelijk mensen tijdelijk aan het werk kunnen worden geholpen.

Door Nickey Hogenboom op 04/11/2020

Overige nieuwsartikelen