Ondersteunende maatregelen ondernemers in de Corona-crisis

Deze week zijn de gevolgen van de Corona-uitbraak duidelijk zichtbaar binnen het Nederlandse bedrijfsleven. Verplichte sluiting horeca, annuleringen, verdampende omzetten en uit voorzorg thuis blijvend personeel doen een aanslag op de reserves. Onderstaand een aantal aandachtspunten om je te helpen deze periode door te komen. Uiteraard staan wij je bij waar we kunnen!

Uitstel van betaling loon- en omzetbelasting
Het is mogelijk uitstel te krijgen voor de betaling van loon- en omzetbelasting. Dit verzoek moet schriftelijk worden gedaan, en zal achteraf worden getoetst. Met andere woorden: er zal achteraf wel aangetoond moeten worden dat daadwerkelijk te weinig geld beschikbaar was om de belasting te betalen. Indien achteraf blijkt dat ten onrechte uitstel is aangevraagd, zal de belastingdienst de boete wegens te laat betalen niet kwijtschelden. Voordat je een verzoek om uitstel van betaling indient is het dan ook van belang dat je een overzicht maakt van de beschikbare liquiditeit, de nog te verwachten ontvangsten in de komende periode en de te verwachten uitgaven. Uiteraard assisteren wij je graag bij het indienen van een verzoek.
 
Voorlopige aanslagen vennootschaps- en inkomstenbelasting
Veel ondernemers zullen recentelijk de voorlopige aanslag voor de vennootschaps- en inkomstenbelasting hebben betaald. Het is echter reëel te verwachten dat op basis van de huidige vooruitzichten voor velen het te behalen resultaat over 2020 een forse knauw krijgt. Wij adviseren dan ook nog eens kritisch naar de voorlopige aanslag te kijken en die indien nodig neerwaarts te laten bijstellen. Zo beperk je de betalingen in de komende maanden of, indien je de aanslag al in zijn geheel betaald hebt, ontvang je een bedrag terug van de belastingdienst waarmee de liquiditeitspositie wordt versterkt. Ook daarbij assisteren wij je graag.
 
Arbeidstijdverkorting
Indien jouw personeel door de maatregelen rondom het Corona-virus zonder werk komt te zitten, is het mogelijk Deeltijd WW aan te vragen. Dat kan indien sprake is van een werkvermindering van ten minste 20% gedurende ten minste 2 weken. Indien het ministerie toestemming geeft voor de werktijdvermindering zal je het personeel gewoon door moeten betalen, maar kan je bij het UWV een vergoeding van 70% van het loon ontvangen. Een aanvraag kan je het best indienen samen met de mensen van onze salarisadministratie.

Verruimde borgstellingsregeling
Het kabinet heeft besloten de verruiming van de borgstellingsregeling MKB al met ingang van maandag 16 maart te laten ingaan. Deze regeling voorziet in een staatsgarantie voor financieringen van MKB-ondernemers. De verruiming houdt in dat 75% in plaats van 50% van het krediet in aanmerking komt voor de Borgstellingsregeling. De overheid garandeert dan 90% van dat bedrag. De regeling is ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening courantkredieten met een looptijd tot 2 jaar. Aanvraag van deze borgstellingsfaciliteit loopt via erkende financiers.

Door drs. Arlo van der Meer RA RV op 17/03/2020

Overige nieuwsartikelen