Hogere ww-premie bij flexcontract

De maatregel is een onderdeel van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) en de regering hoopt met deze maatregel meer vaste contracten en minder flexibele contracten te bewerkstelligen. Vanaf 1 januari 2020 komt er namelijk een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract ten opzichte van flexibele werknemers. Het verschil tussen de hoge en de lage premie zal 5% bedragen.

De WW-premie wordt dus voor flexcontracten hoger. Met flexcontracten worden de volgende contracten bedoeld: oproep-, nuluren-, min/max- en tijdelijke. Om voor de lage premie in aanmerking te komen, is de werkgever verplicht een schriftelijk arbeidsovereenkomst te kunnen overleggen waarin de omvang van de te verrichten arbeid eenduidig vastligt. Kan de werkgever dit niet, dan is de hoge premie van toepassing.

Tip: heeft u medewerkers die u na 1 januari 2020 een vaste overeenkomst wil aanbieden? Zorg dan dat met deze medewerkers, met een vast contract voor een vast aantal uren, een schriftelijke arbeidsovereenkomst vóór 1 januari 2020 is afgesloten. Zo betaalt u minder WW-premie.

Door Nikki van der Sluis op 15/08/2019

Overige nieuwsartikelen