Financieel nieuws rondom Corona

Uitstel van betalingen
Ondernemers die uitstel van betaling hebben aangevraagd en gekregen krijgen langer de tijd om de opgelopen belastingschuld terug te betalen. De openstaande schulden kunnen in 36 maanden worden afgelost (dit was voorheen 24 maanden). Verder is ook de startdatum voor het afbetalen uitgesteld naar 1 juli 2021 (dit was voorheen 1 januari 2021).
Waar eerst het verlengen van het belastinguitstel voor 1 oktober 2020 moest gebeuren, is dit nu mogelijk tot en met 31 december 2020.
 
De tijdlijn t/m 1 juli 2021 ziet er als volgt uit:

30 september 2020: deadline eerste aanvraag bijzonder uitstel van betaling;

31 december 2020: deadline aanvraag verlenging bijzonder uitstel van betaling;

Voorjaar 2021: u ontvangt van de Belastingdienst een brief met een voorstel voor een betalingsregeling;

1 juli 2021: de Belastingdienst verwacht dat u begint met het aflossen van uw belastingschuld.

 
Verantwoording van de NOW-subsidie 1.0
Het vaststellingsproces van de NOW 1.0 subsidie is bekend. Hierin zijn de voorwaarden, de accountantsproducten en het tijdspan waaraan ondernemingen dienen te voldoen om de subsidie te verkrijgen in opgenomen. Naar verwachting kunnen ondernemingen vanaf 7 oktober 2020 (dit is het streven van het UWV) een verzoek tot subsidievaststelling indienen. Meer informatie omtrent dit proces en de voorwaarden vindt u op de website van de rijksoverheid.

 

Maar let op: heb je minder dan 20% omzetverlies?
Heb je een aanvraag gedaan en een voorschot ontvangen, maar uiteindelijk niet ≥ 20% omzetverlies geleden? Dan moet het voorschot worden terugbetaald en moet een nihilstelling worden aangevraagd. Hierbij hoeft geen accountantsverklaring te worden bijgevoegd en kunnen mogelijke kosten voor de accountantsverklaring worden voorkomen.
 
Heb je nog vragen over het proces, de voorwaarden of heb je een (accountants)verklaring nodig neem dan gerust contact met ons op.

Door Nickey Hogenboom op 14/10/2020

Overige nieuwsartikelen