Eindejaarsadviezen voor HRM en salarisadministratie

- Privacy wetgeving -

In verband met de wetgeving t.a.v. privacy van persoonsgegevens zullen wij per 1 januari 2018 stoppen met het maandelijks versturen van de loonoutput per e-mail. De werkgevers die deze output momenteel nog per e-mail ontvangen, worden hierover apart ingelicht. 

- Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Vanaf 2017 krijgen werkgevers die werknemers in dienst hebben met het loon tussen 100% en 125% van het wettelijke minimumloon (WML), een nieuwe tegemoetkoming: het lage inkomensvoordeel (LIV).

- Houd rekening met een verhoogde transitievergoeding -

De transitievergoeding wordt vanaf 1 januari 2018 verhoogd. Je bent vanaf 1 januari 2018 maximaal € 79.000 in plaats van € 77.000 verschuldigd, indien je een werknemer ontslaat. Je wordt gecompenseerd als het gaat om een verschuldigde transitievergoeding bij ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer. Ook is er geen transitievergoeding bij ontslag om bedrijfseconomische redenen als er een cao-regeling van toepassing is.

- Loonkostenvoordeel (LKV) -

Nieuw in 2018 zijn de loonkostenvoordelen (LKV). De loonkostenvoordelen vervangen de premiekortingen voor arbeidsgehandicapte werknemers en oudere werknemers, die per 1 januari 2018 komen te vervallen. Dit geldt eveneens voor de premiekorting jongere werknemer en de premievrijstelling voor marginale arbeid. 

Door Alexandra Coli - Vos RPP op 27/12/2017

Overige nieuwsartikelen