Corona Update: Praktische Tips Aanvraag Uitstel Van Betaling

Eerder hebben we jullie geïnformeerd over het aanvragen van bijzonder uitstel van betaling voor uw openstaande belastingschulden. De belastingdienst heeft de regels versoepeld en helderheid gegeven omtrent het aanvragen van dit uitstel. Praktische uitwerking van de regeling wordt ook steeds duidelijker.
 
Om uitstel van betaling aan te kunnen vragen moet er een openstaande aanslag zijn. Wij vragen dan uitstel van betaling aan voor alle openstaande aanslagen. Als er vervolgens uitstel van betaling is aangevraagd voor de openstaande aanslag, krijg je automatisch uitstel van betaling voor alle de belastingaanslagen die binnen 3 maanden na het verzoek worden opgelegd. De belastingdienst zet de invorderingsmaatregelen feitelijk voor 3 maanden op ‘pauze’ . Het verzoek moet per belastingplichtige worden ingediend. Eventuele boetes in verband met het niet tijdig betalen van de loonbelasting en omzetbelasting hoeven niet betaald te worden en zullen worden teruggedraaid.
 
Indien er betalingsproblemen in verband met de Coronacrisis worden verwacht, adviseren wij om de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en omzetbelasting niet te betalen. Er zal dan binnen enkele weken een (naheffings)aanslag volgen, waarop bijzonder uitstel van betaling wordt aangevraagd. Stuur deze naheffingsaanslag naar ons door zodat wij het uitstel kunnen aanvragen.
 
Als uitstel van betaling voor maximaal 3 maanden voldoende is, hoeft er alleen een verzoek tot bijzonder uitstel ingediend te worden. Het uitstel gaat in vanaf de dagtekening van het verzoek bijzonder uitstel van betaling. Om optimaal van de uitsteltermijn gebruik te maken, adviseren wij de aanvraag voor bijzonder uitstel van betaling, zo lang mogelijk uit te stellen.
Ook als verwacht wordt dat uitstel van betaling voor langer dan 3 maanden nodig is, adviseren wij om nu uitstel voor 3 maanden aan te vragen en voordat deze 3 maanden zijn verstreken, aanvullend uitstel van betaling aan te vragen. Bij aanvragen van uitstel langer dan 3 maanden zal dan ook een verklaring van een deskundige gestuurd moeten worden.

Door drs. Arlo van der Meer RA RV op 27/03/2020

Overige nieuwsartikelen