BTW verhoging per 1 januari 2019 en de gevolgen

Verricht u diensten of verkoopt u producten nu met 6% BTW. Dan wordt dat 9% vanaf 1 januari 2019. Bepaal nu of u uw prijzen gaat verhogen. Bereid u als ondernemer voor op de verhoging van de BTW en houdt nu al rekening met de prijsverhoging in uw offerte.

Werkzaamheden in 2019, betaling in 2019

Als u nu een offerte stuurt voor werkzaamheden die in 2019 worden uitgevoerd en u afspreekt dat de betaling van de factuur in 2019 kan worden gedaan, dan moet u nu al op de offerte vermelden dat het hogere tarief van 9% van toepassing is.

Werkzaamheden in 2019, betaling in 2018

Indien u een offerte maakt voor werkzaamheden die in 2019 worden verricht maar dat al in 2018 wordt betaald, kunt u nog in 2018 een offerte en factuur voor de (vooruit)betaling sturen met het huidige tarief van 6% BTW. De overheid wenst de ondernemer zo weinig mogelijk administratief te belasten en heeft aangekondigd niet te gaan naheffen op facturen in 2018 voor werkzaamheden die plaats vinden in 2019.

Werkzaamheden in 2019, betaling onduidelijk

Als onduidelijk is of u de werkzaamheden die in 2019 worden verricht, al in 2018 vooruit kunt factureren of dat u deze in 2019 kunt factureren, kunt u op uw offerte 6% BTW vermelden. Leg dan wel schriftelijk vast dat als de factuur en betaling wordt gedaan in 2019 dat het BTW-tarief wordt verhoogd naar 9%. Dit om vervelende discussies met uw klanten te voorkomen.

De Tweede Kamer heeft op 15 november 2018 ingestemd met de wetsvoorstellen die behoren tot het pakket Belastingplan 2019. De Eerste Kamer moet nog instemmen. Neem contact op met onze belastingadviseurs als u vragen heeft over de BTW verhoging.

Overige nieuwsartikelen