Belasting betalen over schulden aan je vennootschap

Een belangrijke maatregel stond niet in de Prinsjesdagstukken zelf, maar in de aanbiedingsbrief. De maatregel is van belang voor dga’s. Heb je veel geleend van je BV dan kan dat grote financiële gevolgen hebben.  De dga moet belasting gaan betalen over de leningen bij de eigen BV. De regering wil hiermee belastinguitstel ontmoedigen.

Voorgestelde regeling

De voorgestelde regeling houdt in dat, als de totale som van schulden van de dga aan zijn eigen BV meer dan € 500.000 bedraagt, het meerdere in 2022 als inkomen uit aanmerkelijk belang wordt belast tegen een tarief van 26,9% in box 2. Een aantal dga’s heeft leningen bij de BV afgesloten om de eigen woning te financieren. Er is voor bestaande eigenwoningschulden een overgangsregeling aangekondigd. Hoe deze overgangsregeling eruit komt te zien is op dit moment nog onduidelijk.

Is actie vanaf 2019 dan al noodzakelijk?

In een aantal gevallen zal de regeling liquiditeitsproblemen tot gevolg hebben. De dga heeft ruim drie jaar de tijd om zijn schuld aan zijn vennootschap terug te brengen tot maximaal € 500.000. Een mogelijkheid om dit te doen is uitkeren van dividend. In 2019 bestaat nog de mogelijkheid om dit tegen het huidige tarief van 25% in box 2 te doen. Als het wetsvoorstel van Prinsjesdag wordt aangenomen is in het jaar waarin de maatregel wordt ingevoerd het box2-tarief van 26,9% van toepassing. Met het dividend kan de dga vervolgens zijn schuld aan de vennootschap aflossen.

Ingrijpend

De regeling heeft niemand aan zien komen en komt dus als het bekende een konijn uit de hoge hoed. Het effect van de regeling treft de dga hard. Wellicht zal het tijdens het wetgevingsproces nog mogelijk blijken de scherpe kanten van de regeling wat te verzachten

Meer weten?

Ons team staat voor u klaar om u te adviseren

Overige nieuwsartikelen