AVG - veranderingen van het privacy- en cookiebeleid

Inmiddels hebben jullie waarschijnlijk al veel e-mails over de veranderingen van het privacy- en cookiebeleid gehad. Dit heeft natuurlijk te maken met het feit dat vandaag 25 mei 2018 binnen de hele EU de nieuwe verordening inzake persoonsgegevens, ook wel AVG (of GDPR in het Engels) genoemd, in werking is getreden.

De AVG is geïntroduceerd om te reguleren hoe bedrijven gegevens opslaan en gebruiken en om hierover meer transparantie te creëren.

Amace sluit zich hier volledig bij aan en zorgt dat uw privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.
In de afgelopen maanden zijn we hard bezig geweest om deze maatregelen te implementeren en te voldoen aan de strenge eisen die gepaard gaan met de invoering van deze nieuwe regelgeving.
 
We hebben echter wel bepaalde wijzigingen aangebracht in ons privacy beleid.

  • Een aantal veranderingen welke wij hebben doorgevoerd:
  • Er is uitgebreide informatie toegevoegd over cookies;
  • Er wordt uitgelegd voor welke doeleinden wij uw gegevens gebruiken;
  • Er is een passage opgenomen inzake uw rechten op het gebied van uw gegevens;
  • Er wordt aangegeven in welke situaties wij uw persoonlijke gegevens aan derden en u verstrekken.

Inmiddels hebben wij  onze verwerkersovereenkomst definitief gemaakt. Deze overeenkomst is tevens een van de verplichtingen welke vanuit de AVG wordt opgelegd.
Op dit moment zijn wij in overleg met de leverancier van het Amace Online portal, zodat wij jullie op deze wijze de verwerkersovereenkomst digitaal ter ondertekening kunnen aanbieden. De verwachting is dat wij dit op korte termijn kunnen realiseren.

U hoeft op dit moment verder geen actie te ondernemen
Het is niet nodig om ons nieuwe privacy statement goed te keuren, maar we moedigen u uiteraard wel aan om deze door te nemen.

Door Nickey Hogenboom op 25/05/2018

Overige nieuwsartikelen