Nieuws

 • Update corona: verlenging steunpakketten

  Door drs. Arlo van der Meer RA RV op 18/12/2020

  Afgelopen woensdag heeft het kabinet een nieuw steun- en herstelpakket voor banen en economie gepresenteerd. De NOW blijft in het eerste kwartaal van 2021 gelijk aan het vierde kwartaal van 2020. De TVL is uitgebreid. De TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) is een nieuwe regeling. Wij houden de van toepassing zijnde steunmaatregelen voor onze relaties in de gaten en zullen deze aanvragen of afstemmen.
   


   

  Lees verder

 • Wijziging regelgeving UBO

  Door Ellen van Velzen MSc op 10/11/2020

  Als gevolg van Europese regels is sprake van nieuwe regelgeving met betrekking tot de UBO, ofwel Ultimate Beneficial Owner. Deze nieuwe regelgeving heeft als doel om financieel-economische criminaliteit tegen te gaan. Vanaf 27 september 2020 hebben organisaties de verplichting tot registratie van de UBO in het UBO-register. Er is een overgangsperiode voor bestaande organisaties, uiterlijk 27 maart 2022 dienen organisaties hun UBO te registreren.

  Lees verder

 • Update corona: aanvulling op derde steunmaatregel

  Door Nickey Hogenboom op 04/11/2020

  De gevolgen van de huidige opleving van het coronavirus en de daardoor getroffen maatregelen hebben flinke gevolgen voor de economie. Het kabinet heeft het derde steunpakket verder aangepast om getroffen ondernemers door deze crisis heen te helpen. Ze stellen extra geld beschikbaar voor ondernemers, zo krijgt de horeca een eenmalige subsidie op aangelegde en nu onbruikbare voorraad. Ook komen meer sectoren in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Daarnaast worden er ook steunmaatregelen opgezet om de evenementenbranche te helpen, die vaak een groot deel van de jaaromzet in de zomermaanden verdient.

  Het derde steunpakket is zo ontworpen dat het gebruik ervan meebeweegt met omzetverlies. Kort gezegd: hoe meer omzetverlies, hoe meer steun. Ook biedt het pakket ruimte aan mensen en bedrijven om zich aan te passen aan een nieuwe situatie en is het waar nodig een steun in de rug.
  De maatregelen zijn een aanvulling op dat derde steunpakket. Wij zullen de maatregelen voor onze relaties zoveel als mogelijk in overleg aanvragen. 


   

  Lees verder

 • Verhuizing Amace

  Door Nickey Hogenboom op 09/09/2020

  Hierbij willen wij u graag informeren dat wij per 7 september 2020 verhuisd zijn naar de Maanweg te 's-Gravenhage.

  Lees verder

 • Nieuwe fiscale COVID-19 steunmaatregelen

  Door drs. Arlo van der Meer RA RV op 01/05/2020

  Het kabinet heeft afgelopen vrijdag zes nieuwe fiscale steunmaatregelen aangekondigd. De maatregelen zijn bedoeld om belastingplichtigen tegemoet te komen, die het moeilijk hebben als gevolg van de huidige COVID-19 problematiek. De maatregelen worden nog verder uitgewerkt zodat ze zo spoedig mogelijk kunnen ingaan. Kort samengevat gaat het om de volgende maatregelen.

  Lees verder

 • Noodloket NOW-regeling getroffen ondernemers opent 6 april

  Door drs. Arlo van der Meer RA RV op 01/04/2020

  Het kabinet wil tijdens de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Eén van de maatregelen is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die nu omzetverlies lijden. De voorwaarden van deze Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) zijn vandaag bekend gemaakt.

  Lees verder

 • Tijdelijke inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers

  Door drs. Arlo van der Meer RA RV op 27/03/2020

  De onzekere tijden zetten zich helaas voort. De Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW) is vooralsnog niet opengesteld. Wel zijn er gemeentelijke regelingen waar de aanvraag alvast ingediend kan worden en kan er op verzoek eventueel een voorschot worden verstrekt. Wij informeren jullie als volgt.

  Lees verder

 • Corona Update: Praktische Tips Aanvraag Uitstel Van Betaling

  Door drs. Arlo van der Meer RA RV op 27/03/2020

  Eerder hebben we jullie geïnformeerd over het aanvragen van bijzonder uitstel van betaling voor uw openstaande belastingschulden. De belastingdienst heeft de regels versoepeld en helderheid gegeven omtrent het aanvragen van dit uitstel. Praktische uitwerking van de regeling wordt ook steeds duidelijker.
   

  Lees verder

 • Corona-update: Uitstel van betaling en melding betalingsonmacht

  Door drs. Arlo van der Meer RA RV op 20/03/2020

  Eerder deze week hebben wij jullie geïnformeerd over het aanvragen van bijzonder uitstel voor het betalen van belastingen. Denk hierbij aan de omzet- en loonbelasting die eind deze maand betaald moeten zijn, maar ook de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. De regels hiervoor zijn nu verder versoepelt. Het melden van betalingsonmacht is ook belangrijk om eventuele privé aansprakelijkheden te voorkomen.

  Lees verder

 • Economische maatregelen met betrekking tot het coronavirus

  Door drs. Arlo van der Meer RA RV op 19/03/2020

  Zoals wij je gisteren hebben geïnformeerd, heeft het kabinet besloten om vanwege het coronavirus een nieuw pakket aan economische maatregelen te nemen om banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen.

  Lees verder

 • Update Corona-crisis

  Door drs. Arlo van der Meer RA RV op 18/03/2020

  Het kabinet heeft gisteravond besloten om vanwege het coronavirus aanvullende economische maatregelen te nemen om banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Deze maatregelen komen als vervolg op de maatregelen die het kabinet al eerder nam om ondernemers die worden getroffen door het coronavirus waar mogelijk tegemoet te komen.
   

  Lees verder

 • Bereikbaarheid Amace

  Door Nickey Hogenboom op 17/03/2020

  Bereikbaarheid Amace
  Wij houden ons kantoor open en we blijven bereikbaar voor je. Uiteraard houden wij ons als Amace aan de instructies van het RIVM. Diverse van onze collega’s zullen daarom (deels) thuis werken, ook zij zijn gewoon voor u bereikbaar, via ons algemene nummer 070-3926000, per e-mail, of middels Skype.

  Wij hebben besloten om ons kantoor te sluiten voor alle bezoekers. Wij zullen afspraken zoveel mogelijk laten doorgaan, waarbij we gebruik zullen maken van telefoon- en videovergaderingsoplossing.

  Als u vragen heeft bel ons kantoor, 070-3926000, of mail ons op één van de bekende e-mailadressen.

  Lees verder

 • Ondersteunende maatregelen ondernemers in de Corona-crisis

  Door drs. Arlo van der Meer RA RV op 17/03/2020

  Deze week zijn de gevolgen van de Corona-uitbraak duidelijk zichtbaar binnen het Nederlandse bedrijfsleven. Verplichte sluiting horeca, annuleringen, verdampende omzetten en uit voorzorg thuis blijvend personeel doen een aanslag op de reserves. Onderstaand een aantal aandachtspunten om je te helpen deze periode door te komen. Uiteraard staan wij je bij waar we kunnen!

  Lees verder