Nieuws

 • Verhuizing Amace

  Door Nickey Hogenboom op 09/09/2020

  Hierbij willen wij u graag informeren dat wij per 7 september 2020 verhuisd zijn naar de Maanweg te 's-Gravenhage.

  Lees verder

 • Nieuwe fiscale COVID-19 steunmaatregelen

  Door drs. Arlo van der Meer RA RV op 01/05/2020

  Het kabinet heeft afgelopen vrijdag zes nieuwe fiscale steunmaatregelen aangekondigd. De maatregelen zijn bedoeld om belastingplichtigen tegemoet te komen, die het moeilijk hebben als gevolg van de huidige COVID-19 problematiek. De maatregelen worden nog verder uitgewerkt zodat ze zo spoedig mogelijk kunnen ingaan. Kort samengevat gaat het om de volgende maatregelen.

  Lees verder

 • Noodloket NOW-regeling getroffen ondernemers opent 6 april

  Door drs. Arlo van der Meer RA RV op 01/04/2020

  Het kabinet wil tijdens de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Eén van de maatregelen is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die nu omzetverlies lijden. De voorwaarden van deze Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) zijn vandaag bekend gemaakt.

  Lees verder

 • Tijdelijke inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers

  Door drs. Arlo van der Meer RA RV op 27/03/2020

  De onzekere tijden zetten zich helaas voort. De Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW) is vooralsnog niet opengesteld. Wel zijn er gemeentelijke regelingen waar de aanvraag alvast ingediend kan worden en kan er op verzoek eventueel een voorschot worden verstrekt. Wij informeren jullie als volgt.

  Lees verder

 • Corona Update: Praktische Tips Aanvraag Uitstel Van Betaling

  Door drs. Arlo van der Meer RA RV op 27/03/2020

  Eerder hebben we jullie geïnformeerd over het aanvragen van bijzonder uitstel van betaling voor uw openstaande belastingschulden. De belastingdienst heeft de regels versoepeld en helderheid gegeven omtrent het aanvragen van dit uitstel. Praktische uitwerking van de regeling wordt ook steeds duidelijker.
   

  Lees verder

 • Corona-update: Uitstel van betaling en melding betalingsonmacht

  Door drs. Arlo van der Meer RA RV op 20/03/2020

  Eerder deze week hebben wij jullie geïnformeerd over het aanvragen van bijzonder uitstel voor het betalen van belastingen. Denk hierbij aan de omzet- en loonbelasting die eind deze maand betaald moeten zijn, maar ook de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. De regels hiervoor zijn nu verder versoepelt. Het melden van betalingsonmacht is ook belangrijk om eventuele privé aansprakelijkheden te voorkomen.

  Lees verder

 • Economische maatregelen met betrekking tot het coronavirus

  Door drs. Arlo van der Meer RA RV op 19/03/2020

  Zoals wij je gisteren hebben geïnformeerd, heeft het kabinet besloten om vanwege het coronavirus een nieuw pakket aan economische maatregelen te nemen om banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen.

  Lees verder

 • Update Corona-crisis

  Door drs. Arlo van der Meer RA RV op 18/03/2020

  Het kabinet heeft gisteravond besloten om vanwege het coronavirus aanvullende economische maatregelen te nemen om banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Deze maatregelen komen als vervolg op de maatregelen die het kabinet al eerder nam om ondernemers die worden getroffen door het coronavirus waar mogelijk tegemoet te komen.
   

  Lees verder

 • Bereikbaarheid Amace

  Door Nickey Hogenboom op 17/03/2020

  Bereikbaarheid Amace
  Wij houden ons kantoor open en we blijven bereikbaar voor je. Uiteraard houden wij ons als Amace aan de instructies van het RIVM. Diverse van onze collega’s zullen daarom (deels) thuis werken, ook zij zijn gewoon voor u bereikbaar, via ons algemene nummer 070-3926000, per e-mail, of middels Skype.

  Wij hebben besloten om ons kantoor te sluiten voor alle bezoekers. Wij zullen afspraken zoveel mogelijk laten doorgaan, waarbij we gebruik zullen maken van telefoon- en videovergaderingsoplossing.

  Als u vragen heeft bel ons kantoor, 070-3926000, of mail ons op één van de bekende e-mailadressen.

  Lees verder

 • Ondersteunende maatregelen ondernemers in de Corona-crisis

  Door drs. Arlo van der Meer RA RV op 17/03/2020

  Deze week zijn de gevolgen van de Corona-uitbraak duidelijk zichtbaar binnen het Nederlandse bedrijfsleven. Verplichte sluiting horeca, annuleringen, verdampende omzetten en uit voorzorg thuis blijvend personeel doen een aanslag op de reserves. Onderstaand een aantal aandachtspunten om je te helpen deze periode door te komen. Uiteraard staan wij je bij waar we kunnen!

  Lees verder

 • Hogere ww-premie bij flexcontract

  Door op 15/08/2019

  De maatregel is een onderdeel van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) en de regering hoopt met deze maatregel meer vaste contracten en minder flexibele contracten te bewerkstelligen. Vanaf 1 januari 2020 komt er namelijk een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract ten opzichte van flexibele werknemers. Het verschil tussen de hoge en de lage premie zal 5% bedragen.

  Lees verder